Loopbaan

Fit tussen jou en je werk niet optimaal?

Werk of school is voor de meeste mensen belangrijk en een waardevol onderdeel van hun leven. Het zorgt voor structuur in de dag en week, geeft inkomen en status, zorgt voor collega's en vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Kortom, werk is zeer bepalend voor je algehele welzijn.

 

De samenleving en organisaties zijn volop in beweging. Functies veranderen, organisaties reorganiseren en bezuinigen. Ook als mens groei en verander je. Soms is de fit tussen jouw talenten en wensen enerzijds en eisen en verwachtingen van de baan en organisaties anderzijds niet optimaal.

 

Twijfel je of je de komende tijd in dezelfde baan blijft of gaat solliciteren?Krijg je te horen dat je boventallig bent en ontslagen wordt? Of door ziekte niet langer kunt voldoen aan de eisen die het werk stelt?

Naar een nieuwe werkbalans

Wil je een goed beeld van je eigen talenten, ontwikkelpunten, waarden en ambities? Of een keuze maken tussen twee loopbaanopties? Moet je op zoek naar een andere baan, maar weet je niet hoe dit aan te pakken?

 

Door loopbaancoaching bij GoedbeSchout krijg je helder wat je qua werk wilt en kunt. Ook of dat haalbaar is en hoe je dat kunt bereiken.

Je gaat actief met opdrachten aan de slag en ontdekt welke baan het beste past bij jouw competenties en ambities. 

 

Indien gewenst ondersteunt GoedbeSchout je ook bij het solliciteren en netwerken. Zo kun je de komende jaren met plezier en overtuiging je loopbaan vervolgen.

Tijdelijk gratis loopbaanadvies t.w.v. € 700 via subsidieregeling

'NL leert door' vanaf 1 december 2020 weer mogelijk

Wat houdt deze 'NL leert door' regeling in?

De overheid heeft subsidie beschikbaar gesteld, zodat mensen zich kunnen oriënteren op hun positie op de arbeidsmarkt en hun kansen kunnen vergroten. Juist in deze tijd wordt duidelijk hoe belangrijk je eigen ontwikkeling en wendbaarheid zijn.

Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020 opnieuw geopend. Vanaf dat moment kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

 

Voor wie is deze regeling bedoeld?

De 'NL leert door' regeling is niet alleen voor mensen die zijn getroffen door de recessie, maar voor iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.  Het maakt dus niet uit of je in loondienst bent, als ZZP-er of ondernemer werkt  of werkzoekend bent.

 

Hoe ziet zo'n traject eruit?

Er gelden de volgende voorwaarden voor een 'NL leert door'traject: 

*Je start met een intakegesprek en een digitale arbeidsmarktscan om te kijken waar je nu staat.

* Het  vervolg bestaat uit minimaal vier gesprekken en  verschillende huiswerkopdrachten.

*Je wordt begeleid door een deskundige en onafhankelijke loopbaanpsycholoog. 

*Je krijgt inzicht in je competenties, het toekomstperspectief van je huidige werk en je loopbaanmogelijkheden.

 

De aanvraag en afhandeling  van het traject wordt  volledig verzorgd door GoedbeSchout. Je hebt hier dus geen omkijken naar!

 

Hoe kun je je aanmelden?

Meld je aan door door een mail te sturen naar Greetje.Schout@goedbeschout.nl.  Dit kan ook voor 1 december. Zij neemt dan contact met je op voor een kort kennismakingsgesprek.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign