Zelf Konfrontatie Methode (ZKM)

De Zelf Konfrontatie Methode is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen te coachen naar nieuw gedrag dat is gebaseerd op zelfinzicht. Op heldere en effectieve wijze ontstaat snel inzicht in de rode draad van je gedrag en de vaak onbewuste motieven en emoties die daarbij een rol spelen.

 

Wat is ZKM?

De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Het is gebaseerd op de narratieve psychologie, waarbij jouw eigen levensverhaal centraal staat. Met dit verhaal geef je op je eigen manier betekenis aan jezelf, je omgeving en je leven.

 

Samen met je coach breng je dit verhaal in kaart. Vervolgens worden de persoonlijke gevoelens die onder dit verhaal liggen, inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de basis voor een aantal gesprekken, waardoor je direct een grondig inzicht krijgt in de patronen van je denken en doen.

 

Dit inzicht in persoonlijke gevoelspatronen stimuleert bewustwording, zodat van daaruit de gewenste veranderingen kunnen worden ingezet.

 

Het is uitdrukkelijk geen test of therapie. Het is wel een bewezen effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten nieuw gedrag te gaan ontwikkelen.

Voor welke vragen?

ZKM is geschikt voor zeer uiteenlopende vragen op het gebied van werk, onderwijs, opvoeding of meer persoonlijk vlak. Vaak betreft dit vragen die je niet zo gemakkelijk formuleert en die geen kant-en-klaar antwoord hebben. Ze komen bij je op, wanneer je het gevoel hebt dat 'iets' niet lekker loopt.

 

Zo wordt de ZKM bijvoorbeeld toegepast bij loopbaan-, functionerings- en zingevingsvragen en bij gezondheids- en relatieproblemen. De methode is zeer geschikt als je:

♦ een belangrijke beslissing wilt nemen

♦ voor een ingrijpende verandering in je leven staat

♦ persoonlijke valkuilen wilt vermijden of wegnemen

♦ gedragspatronen wilt doorbreken

♦ een nieuwe richting wilt kiezen in je leven en/of werk

 

Daarnaast kan de ZKM bij thema's als organisatieontwikkeling, leiderschap, zelfsturing en persoonlijke effectiviteit als ondersteunende methode worden gebruikt.

Wil je meer weten over de ZKM? Lees hier dan verder.......

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign