Visie

GoedbeSchout is ervan overtuigd dat ieder mens zich in balans wil voelen en zich optimaal wil ontwikkelen, thuis en op het werk.

 

Als je het gevoel hebt dat je:

 

♦ je baan of het leven aan kunt;

♦ je zelf kunt kiezen en dus aan het stuur staat;

♦ je in verbinding staat met de mensen en wereld om je heen;

 

is de kans groot dat je in balans bent en van daaruit je eigen koers uitzet en volgt.

 

 

Missie

GoedbeSchout ziet het als haar missie om mensen en organisaties tijdelijk te ondersteunen zodat zij de regie (her)pakken. Ze komen in beweging en kunnen en durven met overtuiging en energie hun (werkende) leven vorm te geven.

 

Daarvoor is het nodig dat je jezelf goed leert kennen, soms even stil staat. Weet wat je competenties en drijfveren zijn en hoe je deze optimaal kunt inzetten, in je leven en in je werk. Vanuit dit inzicht ga je de verbinding aan met anderen en ben je samen meer dan de som der delen.

Wanneer jij optimaal functioneert, ervaar je niet alleen meer balans en levensgeluk, maar vergroot je bovendien je meerwaarde voor je omgeving of de organisatie waarbinnen je werkt.

Motto

'Via zelfinzicht naar keuzes en ontwikkeling!'

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign