Teamcoaching

Samen-werken in teams

Een goede samenwerking binnen teams is niet alleen prettig voor de sfeer, maar ook voor de teamprestaties. Als team functioneer je goed als het geheel groter is dan de som van de individuele teamleden. Vooral als er sprake is van zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams, ben je van elkaar afhankelijk. Je moet er vooral samen uit komen, zonder bemoeienis van 'hogerhand'. 

 

Bij veel teams gaat dit niet vanzelf. De onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal. Je weet niet goed wat collega's wel en niet goed kunnen en willen. De verwachtingen sluiten niet goed op elkaar aan. Of het zijn altijd dezelfde teamleden die het voortouw nemen of juist de vervelende klusjes opknappen.

Begeleiding bij opstart of doorstart team

Goedbeschout kan helpen bij bij de start van een nieuw team of bij de verbetering van de samenwerking in een bestaand team.

 

Er komen heldere afspraken tot stand over ieders rol en werkverdeling. Bovendien verbetert de werksfeer in het team, en komt er meer begrip voor de verschillen en overeenkomsten tussen teamleden. De communicatie verloopt soepeler. Hierdoor worden spanningen en conflicten voorkomen of effectiever samen opgelost.

 

De teamleden hebben samen meer plezier in hun werk. En dit leidt natuurlijk ook tot meer tevredenheid bij cliënten en/of opdrachtgevers.

GoedbeSchout komt graag vrijblijvend kennismaken

en maakt voor u een passende offerte.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign