Werkwijze

Samenwerking

GoedbeSchout levert coaching op maat. Aangezien ieder mens en iedere vraag uniek is, komt er een traject tot stand dat volledig aansluit. Na een kennismaking en intake worden afspraken gemaakt over de duur, inhoud en kosten van het traject. Dit wordt ook vastgelegd in een offerte en/of samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt door alle betrokkenen ondertekend.

 

Deze transparantie hoort bij GoedbeSchout; open en eerlijk communiceren, zodat een gelijkwaardige samenwerking tot stand komt. Met respect voor ieders belangen en met inachtneming van privacy en vertrouwelijkheid samen werken aan duurzame oplossingen.

 

De coaching is zeker niet vrijblijvend; jij gaat als cliënt aan de slag met jezelf en GoedbeSchout helpt je daarbij. Niet zweverig of abstract, maar gericht op het bereiken van praktische en concrete doelen.

 

Methodieken en interventies

Bij de coaching maakt GoedbeSchout gebruik van (wetenschappelijk getoetste) methodieken en interventies. Voorbeelden daarvan zijn de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM), EMDR, de progressiegerichte benadering, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en de cognitieve gedragstherapie.

 

Bij relatietherapie maak ik vooral gebruik van IBCT (Integrative Couple Behavior Therapy), een hedendaagse cognitieve gedragstherapie om stellen gestructureerd te laten werken aan het wederzijds accepteren of tolereren van verschillen en verbeteren van de communicatie.

Kosten

Een kort kennismakingsgesprek met GoedbeSchout is kosteloos en vrijblijvend. Voor een goede samenwerking is immers een 'persoonlijke klik' essentieel. In dit gesprek komen verder mijn werkwijze en  onze wederzijdse verwachtingen aan de orde.

 

Bij het aangaan van een samenwerking volgt een uitgebreide intake en worden afspraken over het uurtarief schriftelijk vastgelegd. Voor particulieren hanteert GoedbeSchout een ander tarief dan voor werkgevers of verzekeraars. 

 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om huisbezoeken af te spreken. Over de reiskostenvergoeding worden dan afspraken gemaakt.

 

 

Varianten

De coaching kan plaatsvinden in diverse varianten: in persoonlijke gesprekken (bij GoedbeSchout in Emmeloord of Zwolle of op een andere locatie), via telefoneren of videobellen en via internet (e-coaching).

 

De combinatie van deze vormen ofwel 'blended' coaching kan zeer prettig, laagdrempelig èn effectief zijn.

 

Videobellen

Kwaliteit

GoedbeSchout werkt volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen en de ethische code van de ZKM-Vereniging. Dit betekent o.a. dat vertrouwelijkheid voorop staat en zonder voorafgaand overleg niet gerapporteerd wordt aan derden.

 

Door het volgen van vakgerichte opleidingen en intervisie houdt GoedbeSchout haar kennis en kunde actueel en de kwaliteit van haar handelen als coach op peil.                                                                

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign