Begeleide intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerd gesprek binnen een team of vakgebied. Het heeft als doel het bespreken van inhoudelijke werkvragen èn het stimuleren van het leervermogen van een groep of team. Samen leren, kennis opdoen en delen zijn noodzakelijk om als organisatie te overleven en te kunnen innoveren. Bovendien eisen veel kwaliteitsregisters (bijv. voor jeugdzorg, psychologen, geestelijk verzorgers) dat professionals deelnemen aan intervisie.

 

Effect van intervisie

Door intervisie worden de deskundigheid van de deelnemers bevorderd en de kwaliteit van het werk verbeterd. Maar ze leren ook te reflecteren, andere invalshoeken te gebruiken, oplossingsgericht te denken en hun onderlinge communicatie te verbeteren.

Zo vergroot intervisie ook het teamgevoel en de veiligheid binnen een groep. In alle rust wordt in een veilige omgeving aandacht besteed aan de inhoud en aan elkaar.

 

Begeleiding

GoedbeSchout begeleidt bij de start van nieuwe of bij het vlot trekken van bestaande intervisiegroepen. Deelnemers dienen gemotiveerd te zijn om deel te nemen, maar ook te beschikken over bepaalde competenties (o.a. luisteren zonder oordeel, feedback geven, probleemoplossend denken). Specifieke intervisiemethodes helpen bij het ontwikkelen van deze competetenties en het gestructureerd en resultaatgericht vormgeven aan de bijeenkomsten.

 

GoedbeSchout ondersteunt bij de keuze van de best passende methode en begeleidt de bijeenkomsten. In circa twee uur wordt er gericht gewerkt aan het bereiken van een specifiek doel. Na enkele begeleide bijeenkomsten kan de groep zelfstandig verder.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign